กิจกรรม : 3-5 กรกฎาคม 2562 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “เสาเภาเกมส์” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
รายละเอียด :
    

 3-5 กรกฎาคม 2562 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสาเภาเกมส์ครั้งที่ 20 ประจำปี  2562 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ เพิ่มทักษะกีฬาที่ สำคัญฝึกการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังคุณธรรม ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2562    อ่าน 324 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**