กิจกรรม : 25-28 สิงหาคม 2562โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด :
    

 25-28 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562    อ่าน 278 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**