กิจกรรม : 11 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563
รายละเอียด :
    

 11 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา และปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำ เพื่อปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และถือปฏิบัติต่อไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 162 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**