กิจกรรม : 15 มีนาคม 2563 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หาดบางดี

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้ จัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล หาดบางดี วันที่ 15 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม มีทักษะความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่มเป็น เป็นทีม สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชนได้

                 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563    อ่าน 162 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**