กิจกรรม : "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"รายละเอียด :
    

              เนื่องด้วยวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาคณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนําไปสู่การลด ละ เลิกดื่มสุรา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสาเหตุการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานี้เป็นการแสดงให้สังคมตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเริ่มจาก วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ”  ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาขอเชิญชวนประชาชนทุกคน งดดื่มสุราในช่วง เข้าพรรษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น ของการ ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563    อ่าน 120 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**