กิจกรรม : 7 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภารายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ หรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564    อ่าน 77 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**