กิจกรรม : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาครั้งแรก

นายอำเภอสิชลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

สมาชิก อบต.ผู้มีอายุสูงสุดทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามระเบียบ

สมาชิกเสนอรายชื่อประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา

ประธานสภาซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่ต่อไป
รายละเอียด :
    ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่วันที่ 7 ก.ย. 51 นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ครบจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 51 และเพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก เป็นไปตามมาตรา 53 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 นายอำเภอสิชล จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ครั้งแรก ในวันที่ 13 ต.ค. 51 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2551    อ่าน 578 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**