กิจกรรม : 25 พ.ย. 51 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

ฝ่ายบริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 52

สภามีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์
รายละเอียด :
    วันที่ 25 พ.ย. 51 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ผลการประชุม สภามีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2552 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2551    อ่าน 930 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**