งานเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประการสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
108
28 ม.ค. 2563
2 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
28 ม.ค. 2563
3 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
114
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1