งานเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
95
06 ต.ค. 2564
2 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 ต.ค. 2564
3 ตารางตรวจสอบเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
84
06 ต.ค. 2564
4 ประกาศ ผ.ถ.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศ ส.ถ.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ต.ค. 2564
6 ประการสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ม.ค. 2563
7 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
28 ม.ค. 2563
8 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
205
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1