ข่าวอื่น ๆ
เรื่อง : รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายละเอียด :

 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561

(เดือนตุลาคม 2560 -กันยายน 2561)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 289 คน