ข่าวอัพเดท
เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันอังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ บริเวณคลองท่าทน(บ้านน้ำหัก) หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรณรงค์ปลูกฝังการเสียสละ การมีส่วนร่วมในรูปแบบจิตอาสา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์แก่หน่วยงาน องค์กร ประชาชน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 112 คน