ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เผยแพร่แผนการจุัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจุัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 158 คน