ข่าวอัพเดท
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขอเชิญตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  รายละเอียด :

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 286 คน