การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 122 คน