การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 12 เดือน
  รายละเอียด :

 รายงานผลการดำเนินงานตมแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 12 เดือน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 101 คน