การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
เรื่อง : แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน