ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "ภาษีป้าย" ประจำปี 2565
  รายละเอียด : อัตราภาษีป้ายใหม่ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน