ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา จะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน