ข่าวอัพเดท
เรื่อง : นายนิตินัย เอี่ยมชลวิเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่,พนักงานส่วนตำบลเสาเภา ได้ร่วมกันประกาศแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :

 นายนิตินัย  เอี่ยมชลวิเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่,พนักงานส่วนตำบลเสาเภา ได้ร่วมกันประกาศแสดงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการทุจริตและวิธีต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมและสร้างเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริม อำนวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือทางวิชาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารราชการและทรัพย์สินแผ่นดินเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต

  พบเหตุการณ์กระทำความผิด สามารถแจ้งผ่าน เพจ อบต.เสาเภา หรือทางเว็ปไซต์ www.saophao.co.th หรือ โทร 075-367326,e-mail : saophao@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 34 คน