ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง : โครงการฝึกอบรมกู้ชีพ (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR)ประจำปี 2556
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ได้จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพ (ผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR)ในระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2556 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาสากู้ชีพ (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น) ร่วมกันได้ทราบขั้นตอนการช่วยเหลือผู้สบเหตุได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยรวดเร็ว และสามารถนำมาใช้ได้จริงในการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงตามหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นอาสากู้ชีพ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 8006 คน