กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสาเภา
  รายละเอียด : กองทุนสุขภาพตำบลเสาเภา ได้เชิญที่ปรึกษากองทุน/คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประชุมเพื่อที่จะได้ดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปี 2558 ในวันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 682 คน