ข่าวอื่น ๆ
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ขอประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 317 คน