ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ต.ค. 2564
2 จดหมายข่าว "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ฉบับที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
11 ต.ค. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ต.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายอภิรักษ์ประชาสรรค์ หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
21 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าเจียม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาโบ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ส.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ส.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป้าอิ่ม-บ้านโกเมน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนบ้านนายบุญ-บ้านนายตาด หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55