ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย 401-บ้านในไร่ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 ก.ย. 2563
3 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ส.อบต.วิระพงษ์-สายสงวน หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ก.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ก.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการต่อเติมท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 14 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 ก.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมคิด-บ้านนายไมตรี หมู่ที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอมรรัตน์ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49