ข่าวอื่น ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ต.ค. 2561
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ม.ค. 2560
3 จดหมายข่าวการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ม.ค. 2560
4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ก.พ. 2559
5 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
04 ม.ค. 2559
6 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
04 ม.ค. 2559
7 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
04 ม.ค. 2559
8 หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
04 ม.ค. 2559
9 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
04 ม.ค. 2559
10 คำร้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2