ข่าวอื่น ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
01 ต.ค. 2561
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
04 ม.ค. 2560
3 จดหมายข่าวการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ม.ค. 2560
4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ก.พ. 2559
5 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
04 ม.ค. 2559
6 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
281
04 ม.ค. 2559
7 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
04 ม.ค. 2559
8 หนังสือมอบอำนาจ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
04 ม.ค. 2559
9 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 ม.ค. 2559
10 คำร้อง จดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2