ข่าวอื่น ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ต.ค. 2563
2 รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ก.ค. 2563
3 รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
04 ม.ค. 2563
4 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ต.ค. 2561
5 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
04 ม.ค. 2560
6 จดหมายข่าวการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
304
04 ม.ค. 2560
7 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
267
12 ก.พ. 2559
8 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
413
04 ม.ค. 2559
9 แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
373
04 ม.ค. 2559
10 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
390
04 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3