ข่าวอื่น ๆ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 ต.ค. 2564
2 มาตราการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
01 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2564
4 ประกาศแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ม.ค. 2564
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 ต.ค. 2563
6 รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ก.ค. 2563
7 รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 ม.ค. 2563
8 รายงานความพีงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสาเภา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
01 ต.ค. 2561
9 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
04 ม.ค. 2560
10 จดหมายข่าวการกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
394
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3