ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 - เดือน มีนาคม 2565)) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 เม.ย. 2565
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังอนามัย-ถนนสายบางดี หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ม.ค. 2565
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิรัตน์-บ้านลุงแท่น หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
21 ม.ค. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ม.ค. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
03 พ.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ. 171-03 จากสายแยก 401-วัดคงคาวดี ถึงสายบางไม้เหลี่ยม บ้านเสาเภา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
145
29 ต.ค. 2564
7 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
14 ต.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
184
07 ก.ย. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
222
21 ก.ค. 2564
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือน มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
247
22 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58