ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ที่ 526/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจตำบลเสาเภา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
2265
14 ธ.ค. 2555
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)ในพื้นที่ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
4033
23 ส.ค. 2555
13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1504
27 เม.ย. 2555
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ที่ ๑๕๔/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจตำบลเสาเภา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
1337
27 เม.ย. 2555
15 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดาวน์โหลดเอกสาร
2087
15 ม.ค. 2555
16 จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินดคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
3978
03 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2