กระบวนงานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบัญญัติ อบต.เสาเภา เรื่อง ตลาด พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ม.ค. 2564
2 คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
159
27 มิ.ย. 2563
3 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ม.ค. 2563
4 คู่มือจัดปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ม.ค. 2563
5 รายงานสรุปผล-และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
18 เม.ย. 2562
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 เม.ย. 2562
7 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
177
20 มี.ค. 2562
8 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
161
13 ก.พ. 2562
9 บันทึกแจ้งมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
02 ก.พ. 2562
10 บันทึกรายงานผลการประเมินความเสี่ยง62 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3