กระบวนงานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
101
27 มิ.ย. 2563
2 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
95
27 ม.ค. 2563
3 คู่มือจัดปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
27 ม.ค. 2563
4 รายงานสรุปผล-และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 เม.ย. 2562
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 เม.ย. 2562
6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
118
20 มี.ค. 2562
7 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 ก.พ. 2562
8 บันทึกแจ้งมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
02 ก.พ. 2562
9 บันทึกรายงานผลการประเมินความเสี่ยง62 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
25 ม.ค. 2562
10 บันทึกแจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3