กระบวนงานการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 มิ.ย. 2563
2 คู่มือจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 ม.ค. 2563
3 คู่มือจัดปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
27 ม.ค. 2563
4 รายงานสรุปผล-และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 เม.ย. 2562
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 เม.ย. 2562
6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อบต.เสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 มี.ค. 2562
7 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ก.พ. 2562
8 บันทึกแจ้งมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ก.พ. 2562
9 บันทึกรายงานผลการประเมินความเสี่ยง62 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ม.ค. 2562
10 บันทึกแจ้งมาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
23 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3