สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ส.ค. 2564
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ส.ค. 2564
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ส.ค. 2564
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
06 ส.ค. 2564
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 พ.ค. 2564
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
04 มี.ค. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 ก.พ. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
11 ม.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
15 ธ.ค. 2563
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11