การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ต.ค. 2563
32 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ต.ค. 2563
33 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในของหน่วยงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ต.ค. 2563
34 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 ก.ย. 2563
35 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
27 ก.ค. 2563
36 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
261
01 ก.ค. 2563
37 รายงานการำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี รอบ6 เดือน ประจำปี2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 พ.ค. 2563
38 รายงานสรุปผล และการวิเคราะห์ผล-การร้องเรียน ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 เม.ย. 2563
39 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
20 เม.ย. 2563
40 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการทุจริตปี 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6