การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ม.ค. 2565
12 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
12 ม.ค. 2565
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 ม.ค. 2565
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2567) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 ต.ค. 2564
15 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2564
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
02 ก.ค. 2564
17 รายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 มิ.ย. 2564
18 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
01 เม.ย. 2564
19 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
18 มี.ค. 2564
20 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
11 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6