การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ก.ค. 2564
2 รายงานผลการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 มิ.ย. 2564
3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 เม.ย. 2564
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
18 มี.ค. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ม.ค. 2564
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2563 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
11 ม.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ม.ค. 2564
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ต.ค. 2563
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ต.ค. 2563
10 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
09 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5